Mapseries
Mapová díla online
Hledej místo na mapě:

Zvolit sérii:

Mapová díla

Mapovými díly rozumíme výsledky rozsáhlých mapování, iniciovaných zpravidla armádou nebo jinou státní institucí. Mezi jejich charakteristické rysy patří zobrazení velkých území formou řady samostatných listů se společným kladem v několika měřítkách. Nákladně pořízená mapová díla byla průběžně aktualizována po desítky následujících let, přičemž listy zobrazující exponovaná území se dočkaly až desítek vydání. Na podkladě mapových děl potom vznikaly další tematické mapy, v některých případech byl tematický obsah přidáván formou přetisků původních listů.

Mezi hlavní mapová díla zobrazující české území patří rakouská a následně československá vojenská mapování a československá státní mapová díla z druhé poloviny 19. století. Významné jsou také mapové soubory sousedních států, zejména německá mapová díla z období druhé světové války.

Nápověda

Nástroj pracuje ve třech rovinách. V první můžete zvolit požadované mapové dílo a to buď kliknutím na náhled mapy reprezentující danou sérii nebo výběrem ze seznamu. Po tomto výběru dojde k zobrazení odpovídajícího kladu, v rámci něhož jsou zvýrazněny dostupné mapové listy. V pravé liště je zároveň umístěn krátký popis zvoleného mapového díla. V případě, kdy kliknete na některé ze zvýrazněných polí, dostáváte se k dostupným vydáním tohoto mapového listu. Kromě náhledu a základního popisu zde najdete i odkazy k online katalogu (VuFind) a digitalizátům (Digitální knihovna).

Autoři

Petr Žabička, Jiri Dufka, Miloš Pacek, Erich Duda.

Design: Karol Lament.

Moravská zemská knihovna v Brně 2018.

O mapových dílech online

Nástroj umožňuje vizuální vyhledávání v rozsáhlých souborech mapových listů se společným kladem. Nejde přísně vzato jen o mapová díla, ale i o specializované mapy vytvořené na jejich základě a další početné soubory souvisejících mapových listů. Po volbě příslušného souboru se zobrazí klad s vyznačenými dostupnými listy, evidovanými v jednom nebo více vydáních. Následný výběr listu umožní studium jejich naskenované podoby nebo objednání z knihovního katalogu.
Zobrazení některých map mimo prostory Moravské zemské knihovny je omezeno trvajícími autorskými právy a jejich studium je možné pouze v budově knihovny. Aplikace vznikla v rámci projektu TEMAP (Technologie pro zpřístupnění mapových sbírek ČR) a je dále rozvíjena ve spolupráci Moravské zemské knihovny v Brně a Geografického ústavu PřF MU. Kontaktovat nás můžete na adrese mapy@mzk.cz.

Dostupné série:

Kliknutím na sérii přejdeš k dostupným listům