Mapseries
Mapová díla online
Hledej místo na mapě:

Zvolit sérii:

— Übersichts-Karte von Mittel-Europa im Masse 1:750 000 der Natur
Přehledná mapa střední Evropy v měřítku 1:750 000 byla vytvořena na základě topografických sekcí třetího vojenského mapování. Militär-Geographisches Institut zahájil práce na tomto mapovém díle v roce 1881 a listy přehledné mapy vydával až do rozpadu Rakousko-Uherska v roce 1918. Mapové listy zhotovené v pětibarevném provedení byly značeny velkými písmeny a arabskými čísly. Übersichts-Karte von Mittel-Europa obsahuje 45 standardních a 9 provizorních listů pokrývajících širší oblast centrální Evropy včetně Balkánu, Pobaltí, severní Itálie a východní Francie.

Mapová díla

Mapovými díly rozumíme výsledky rozsáhlých mapování, iniciovaných zpravidla armádou nebo jinou státní institucí. Mezi jejich charakteristické rysy patří zobrazení velkých území formou řady samostatných listů se společným kladem v několika měřítkách. Nákladně pořízená mapová díla byla průběžně aktualizována po desítky následujících let, přičemž listy zobrazující exponovaná území se dočkaly až desítek vydání. Na podkladě mapových děl potom vznikaly další tematické mapy, v některých případech byl tematický obsah přidáván formou přetisků původních listů.

Mezi hlavní mapová díla zobrazující české území patří rakouská a následně československá vojenská mapování a československá státní mapová díla z druhé poloviny 19. století. Významné jsou také mapové soubory sousedních států, zejména německá mapová díla z období druhé světové války.

Nápověda

Nástroj pracuje ve třech rovinách. V první můžete zvolit požadované mapové dílo a to buď kliknutím na náhled mapy reprezentující danou sérii nebo výběrem ze seznamu. Po tomto výběru dojde k zobrazení odpovídajícího kladu, v rámci něhož jsou zvýrazněny dostupné mapové listy. V pravé liště je zároveň umístěn krátký popis zvoleného mapového díla. V případě, kdy kliknete na některé ze zvýrazněných polí, dostáváte se k dostupným vydáním tohoto mapového listu. Kromě náhledu a základního popisu zde najdete i odkazy k online katalogu (VuFind) a digitalizátům (Digitální knihovna).

Autoři

Petr Žabička, Jiri Dufka, Miloš Pacek, Erich Duda.

Design: Karol Lament.

Moravská zemská knihovna v Brně 2018.