Mapseries
Mapová díla online
Hledej místo na mapě:

Zvolit sérii:

— Generální mapa Československé republiky 1:200 000
Generální mapa Československé republiky vznikla na základě třetího vojenského mapování prováděného v letech 1869 až 1885. Listy byly odvozeny ze speciálních map 1:75 000, kdy spojením osmi sousedících mapových listů vznikl jeden list mapy generální. Po aktualizaci a nahrazení německého a maďarského názvosloví českým a slovenským, byly reambulované mapy vydávány nejprve Zeměpisným ústavem v rámci Ministerstva národní obrany a od roku 1919 pak tyto mapy vydával nově založený Vojenský zeměpisný ústav. Generální mapa pokrývající celé území Československa pak vycházela v aktualizovaných vydáních až do počátku padesátých let.

Mapová díla

Mapovými díly rozumíme výsledky rozsáhlých mapování, iniciovaných zpravidla armádou nebo jinou státní institucí. Mezi jejich charakteristické rysy patří zobrazení velkých území formou řady samostatných listů se společným kladem v několika měřítkách. Nákladně pořízená mapová díla byla průběžně aktualizována po desítky následujících let, přičemž listy zobrazující exponovaná území se dočkaly až desítek vydání. Na podkladě mapových děl potom vznikaly další tematické mapy, v některých případech byl tematický obsah přidáván formou přetisků původních listů.

Mezi hlavní mapová díla zobrazující české území patří rakouská a následně československá vojenská mapování a československá státní mapová díla z druhé poloviny 19. století. Významné jsou také mapové soubory sousedních států, zejména německá mapová díla z období druhé světové války.

Nápověda

Nástroj pracuje ve třech rovinách. V první můžete zvolit požadované mapové dílo a to buď kliknutím na náhled mapy reprezentující danou sérii nebo výběrem ze seznamu. Po tomto výběru dojde k zobrazení odpovídajícího kladu, v rámci něhož jsou zvýrazněny dostupné mapové listy. V pravé liště je zároveň umístěn krátký popis zvoleného mapového díla. V případě, kdy kliknete na některé ze zvýrazněných polí, dostáváte se k dostupným vydáním tohoto mapového listu. Kromě náhledu a základního popisu zde najdete i odkazy k online katalogu (VuFind) a digitalizátům (Digitální knihovna).

Autoři

Petr Žabička, Jiri Dufka, Miloš Pacek, Erich Duda.

Design: Karol Lament.

Moravská zemská knihovna v Brně 2018.