Mapseries
Mapová díla online
Hledej místo na mapě:

Zvolit sérii:

— Prozatímní topografická mapa 1 : 10 000
Současně s reambulací třetího vojenského mapování prováděl Československý vojenský zeměpisný ústav od roku 1923 tzv. Prozatímní vojenské mapování. Výsledkem mapování využívajícího Besselův elipsoid a tzv. Benešovo zobrazení byly i listy Prozatímní topografické mapy 1:10 000. Autorem zvoleného zobrazení byl plukovník Ladislav Beneš a předpokládalo se, že práce na mapování potrvají přibližně 30 let. Do roku 1933 se ale podařilo zmapovat pouze 3% československého území. Poté došlo k zastavení mapovacích prací a armáda přešla na tzv. definitivní vojenské mapování. V měřítku 1:10 000 byly v Benešově zobrazení vydány mapové listy zachycující okolí Těšína, Milovic a Příbrami.

Mapová díla

Mapovými díly rozumíme výsledky rozsáhlých mapování, iniciovaných zpravidla armádou nebo jinou státní institucí. Mezi jejich charakteristické rysy patří zobrazení velkých území formou řady samostatných listů se společným kladem v několika měřítkách. Nákladně pořízená mapová díla byla průběžně aktualizována po desítky následujících let, přičemž listy zobrazující exponovaná území se dočkaly až desítek vydání. Na podkladě mapových děl potom vznikaly další tematické mapy, v některých případech byl tematický obsah přidáván formou přetisků původních listů.

Mezi hlavní mapová díla zobrazující české území patří rakouská a následně československá vojenská mapování a československá státní mapová díla z druhé poloviny 19. století. Významné jsou také mapové soubory sousedních států, zejména německá mapová díla z období druhé světové války.

Nápověda

Nástroj pracuje ve třech rovinách. V první můžete zvolit požadované mapové dílo a to buď kliknutím na náhled mapy reprezentující danou sérii nebo výběrem ze seznamu. Po tomto výběru dojde k zobrazení odpovídajícího kladu, v rámci něhož jsou zvýrazněny dostupné mapové listy. V pravé liště je zároveň umístěn krátký popis zvoleného mapového díla. V případě, kdy kliknete na některé ze zvýrazněných polí, dostáváte se k dostupným vydáním tohoto mapového listu. Kromě náhledu a základního popisu zde najdete i odkazy k online katalogu (VuFind) a digitalizátům (Digitální knihovna).

Autoři

Petr Žabička, Jiri Dufka, Miloš Pacek, Erich Duda.

Design: Karol Lament.

Moravská zemská knihovna v Brně 2018.