Mapseries
Mapová díla online
Hledej místo na mapě:

Zvolit sérii:

— Spezialkarte der österreich-ungarischen Monarchie im Maße 1:75 000
Speciální mapa Rakouska-Uherska v měřítku 1:75 000 vznikla na základě třetího vojenského mapování prováděného v letech 1869 až 1885. Listy byly odvozeny z topografických sekcí 1:25 000, kdy spojením čtyř dílčích listů vznikl jeden mapový list v měřítku 1:75 000. V letech 1873 až 1889 vypracoval Militär-Geographisches Institut ve Vídni celkem 752 mapových listů pokrývajících rakousko-uherské území. V období první světové války je pak průběžně doplňovaly listy navazujících oblastí ve směru postupující fronty, přičemž byly do rakouského kladu upravovány dostupné místní mapy. Po zániku monarchie převzaly mapové podklady nástupnické státy včetně Československa, které tyto mapy aktualizovaly a dále využívaly.

Mapová díla

Mapovými díly rozumíme výsledky rozsáhlých mapování, iniciovaných zpravidla armádou nebo jinou státní institucí. Mezi jejich charakteristické rysy patří zobrazení velkých území formou řady samostatných listů se společným kladem v několika měřítkách. Nákladně pořízená mapová díla byla průběžně aktualizována po desítky následujících let, přičemž listy zobrazující exponovaná území se dočkaly až desítek vydání. Na podkladě mapových děl potom vznikaly další tematické mapy, v některých případech byl tematický obsah přidáván formou přetisků původních listů.

Mezi hlavní mapová díla zobrazující české území patří rakouská a následně československá vojenská mapování a československá státní mapová díla z druhé poloviny 19. století. Významné jsou také mapové soubory sousedních států, zejména německá mapová díla z období druhé světové války.

Nápověda

Nástroj pracuje ve třech rovinách. V první můžete zvolit požadované mapové dílo a to buď kliknutím na náhled mapy reprezentující danou sérii nebo výběrem ze seznamu. Po tomto výběru dojde k zobrazení odpovídajícího kladu, v rámci něhož jsou zvýrazněny dostupné mapové listy. V pravé liště je zároveň umístěn krátký popis zvoleného mapového díla. V případě, kdy kliknete na některé ze zvýrazněných polí, dostáváte se k dostupným vydáním tohoto mapového listu. Kromě náhledu a základního popisu zde najdete i odkazy k online katalogu (VuFind) a digitalizátům (Digitální knihovna).

Autoři

Petr Žabička, Jiri Dufka, Miloš Pacek, Erich Duda.

Design: Karol Lament.

Moravská zemská knihovna v Brně 2018.